De laatste levensfase volgens huisarts Carel Veldhoven

De laatste levensfase volgens huisarts Carel Veldhoven

Carel Veldhoven heeft als huisarts en kaderarts palliatieve zorg dagelijks te maken met patiënten die niet meer beter gaan worden. Hij is als adviseur van de VPTZ Nijmegen betrokken bij TOLL en hoopt dat deze thuisondersteuning ertoe gaat leiden dat meer mensen kunnen...
Waardevolle lessen van ervaringsdeskundige Jacqueline Rademaker

Waardevolle lessen van ervaringsdeskundige Jacqueline Rademaker

Jacqueline Rademaker (71) werkt mee aan de oprichting van TOLL en is door de wol geverfd als het aankomt op mantelzorg. Vier jaar lang was ze coördinator van de VPTZ Nijmegen, viereneenhalf jaar zorgde ze samen met haar partner voor haar dementerende schoonmoeder,...
Joke Rigter was mantelzorger voor beide ouders

Joke Rigter was mantelzorger voor beide ouders

Joke Rigter (42) is registeraccountant, moeder van twee kinderen en zorgde voor haar beide ouders in hun laatste levensfase. Haar moeder overleed aan longkanker toen ze 25 was, haar vader had Parkinson en stierf in december 2015- na een intensief en moeilijk...
TOLL-begeleider Vincent Bökkerink verzorgde zijn moeder

TOLL-begeleider Vincent Bökkerink verzorgde zijn moeder

Vincent Bökkerink is al 14 jaar actief in de palliatieve zorg, onder andere als vrijwilliger bij hospice Bethlehem en als voormalig coördinator bij de VPTZ. Binnenkort start hij als eerste thuisbegeleider van mantelzorgers in de palliatieve fase. ‘Ik vind het...