Wie wij zijn

Onze deskundigheid

De TOLL-begeleiders zijn deskundig op het gebied van zorg in de laatste levensfase, ook wel palliatieve zorg genoemd. Door onze ervaring kunnen wij vooruit kijken op wat er komen gaat en u daarin adviseren en begeleiden. Alle TOLL-begeleiders werken vrijwillig, aan onze diensten zijn geen kosten verbonden.

 

 

Onze deskundigheid bestaat o.a. uit:
– Kennis van de sociale kaart van (de regio) Nijmegen
– Wegwijs zijn in de zorgwereld
– Kennis op het gebied van stervensbegeleiding, sedatie en euthanasie
– Basale kennis op het gebied van medische handelingen en praktische zorgtaken
– Professionele communicatie en afgestemde begeleiding

Wat u van onze begeleiding mag verwachten:
– Meekijken en meedenken met jou als mantelzorger
– Een luisterend oor
– Mee kunnen organiseren
– Anticiperen op wat komen gaat
– Vertrouwenspersoon en belangenbehartiger
– Gesprekspartner bij moeilijke onderwerpen

 

Opleiding en begeleiding

Al onze TOLL-begeleiders zijn vrijwilligers en hebben ruime ervaring in de palliatieve zorg. Daarnaast volgden zij een deskundigheidstraining en vinden er intervisiebijeenkomsten plaats.
Heeft u interesse om begeleider te worden bij TOLL? Dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.

TOLL is een gezamenlijk initiatief van Hospice Bethlehem en de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nijmegen).

‘Een vertrouwensband is de eerste voorwaarde voor het bieden van ondersteuning.’

Vincent Bökkerink, TOLL-begeleider

 

 

TOLL-begeleider Vincent Bökkerink verzorgde zijn moeder

TOLL-begeleider Vincent Bökkerink verzorgde zijn moeder

Vincent Bökkerink is al 14 jaar actief in de palliatieve zorg, onder andere als vrijwilliger bij hospice Bethlehem en als voormalig coördinator bij de VPTZ. Binnenkort start hij als eerste thuisbegeleider van mantelzorgers in de palliatieve fase. ‘Ik vind het...

Lees meer